Home

Nettó jelenérték

Jelenérték, nettó jelenérték, belső megtérülési ráta. Egy jövőbeli pénzbevétel jelenértéke (PV) az az összeg, amelyet most kell befektetnünk egy bizonyos kamatláb mellett ahhoz, hogy később azzal a bevétellel megegyező pénzünk legyen A nettó jelenérték (NPV) a jövőbeli jövedelmek jelenértékének és a [beruházási költség]?ek a különbsége. Különböző beruházások megtérülésének összehasonlítására használt mutató. A O-értékű NPV esetén a befektetés az alternatív befektetéshez képest nem eredményez többlethozamot, a pozitív NPV pedig azt mutatja meg, hogy az alternatív befektetéshez.

Nettó jelenérték Nettó jelenérték Beruházások értékelése során gyakran alkalmazott különbség jellegű mutató, ami azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő pénzáramok diszkontált összegéből levonva a kezdő pénzáramot, mekkora nettó jövedelem képződik.. A nettó jelenérték számítás (Net Present Value - NPV) a dinamikus. Nettó jelenérték (NPV) Beruházások értékelése során gyakran alkalmazott különbség jellegű mutató, ami azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő pénzáramok diszkontált összegéből levonva a kezdő pénzáramot, mekkora nettó jövedelem (hozam) képződik A nettó jelenérték vagy nettó mai érték (NMÉ) a pénzáramlások nettó értékét adja vissza az aktuális napi árfolyamon. A pénz időértéke miatt jobb ma egy forint, mint holnap. Az NMÉ egyenként kiszámítja a pénzáramlások jelenértékét, és ezeket az értékeket összeadva visszaadja a nettó jelenértéket A jelenérték (angolul present value, rövidítve PV) a pénz időértékét kifejező közgazdaságtani fogalom. Kifejezi, hogy jövőben egy egységnyi pénz ma hány egységnyit ér. Fordított logikával hasonló fogalomhoz, a pénz jövőértékéhez juthatunk: ma egy egységnyi pénz adott idő elteltével mennyit fog érni

Közgazdaságtan - 15

A nettó jelenérték fogalma és számítása Mikroökonómia 12

A becsült pénzáramok értékelésénél figyelembe kell venni a pénzáramok időbeli szerkezetét is. A pénz időértéke, vagyis az a megfigyelés, hogy a pénzünk nem ugyanannyit ér ma, holnap vagy holnapután, a pénzügyek egyik legfontosabb alapfogalma 3.2.1. Nettó jelenérték, NPV C 0 = a befektetés egyszeri ráfordítása jelenértéken C t = az üzemeltetés t-edik idõszakában jelentkezõ nettó hozam n = a beruházás idõtartama 13 B E B B E rrB , százalékosan: 100 B B E B 1 mmB r , másképpen: F Üzemeltetési idõ s B m NPV C C 0 (1+ r) t t t=1 Ha viszont a nettó jelenérték negatív, akkor már úgy értékeljük, hogy nem éri meg, hiszen számunkra az általában elérhető, elvárt hozamnál alacsonyabb hozamot ígér. A definícióból következően a nettó jelenérték azt fejezi ki, hogy a befektetés mennyivel ér többet, mint amennyibe kerül Nettó eszközértéknek nevezzük a befektetési alapok vagyonát, amelyet csökkentettek a felmerülő kötelezettségek értékével.. Nettó jelenérték Nettó jelenérték Beruházások értékelése során gyakran alkalmazott különbség jellegű mutató, ami azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő pénzáramok diszkontált összegéből levonva a kezdő. A nettó jelenérték számítás. Képlete: NPV = -C0+∑(Ct/(1+r)t) E képlet szerint, szépen sorban össze kell adnod az egyes időszakok nettó pénzmozgását (Ct), ezt el kell osztani a kamatláb+1-gyel, amit ezelőtt még annyiadik hatványra emelsz, ahány periódusról (például 33 év) van szó

4. Jelenérték-számítás 21 4.1. A jelenérték számítása 21 4.2. Diszkontszámítás 24 4.3. Kötvényárfolyam-számítás 24 5. Hozamszámítás 28 5.1. Nettó jelenérték 28 5.2. Belső megtérülési ráta 29 5.3. Lejáratig számított hozam 30 5.4. Teljes hozam 32 5.5. A hozam-ár kapcsolat 34 5.6. Pull-to-par 36 5.7. A bruttó jelenérték és a befektetett összeg különbségét nettó jelenértéknek nevezzük. Ez példánkban 9,09 volt. A nettó jelenérték megmutatja, hogy a befektet ő vagyonát milyen mértében változtatja meg a befektetés. A nettó jelenérték rövidítése NPV (Net Present Value). Ha az NPV nagyobb, mint 0, akkor a befekteté 3.1. Nettó jelenérték (NPV) A nettóó jelenjelené értrték kiszk kiszáámmííttáássáának a knak a kééplete:plete: csak abban az esetben használhatlhatóó, ha a befektetett , ha a befektetett öösszeget egy sszeget egy összegben sszegben éés azonnal kifizetjs azonnal kifizetjüük A nettó jelenérték egyaránt jól ismert kategóriája a gazdálkodástani irodalomnak és a gazdálkodási gyakor-latnak. A tartalmi alapkérdések mindmáig tisztázatlanok. A tanulmány a tipikus hozadéksorú beruházá-sokra vonatkozóan definiálja a nettó jelenérték gazdasági tartalmát, majd bizonyítja, hogy a meghatározás helyes

Jelenérték-számítás. Mindenekelőtt néhány fogalom pontosítására van szükség. A kamat nagysága a kölcsönadott pénzösszegtől és a kamatlábtól függ.. A kamatlábat rendszerint egy évre határozzák meg, így a fizetendő kamat összege függ a hitel időtartamától is.. A nominális kamatlábbal kiszámított kamat nagysága azonban nem egyezik meg minden esetben a. Az IRR egy jövedelmezőségi mutató, amely az a megtérülési ráta, ami mellett a nettó jelenérték nulla, azaz NPV = 0, és PV=C0. Akkor főoldal tartalom címkék visszlinkek pédia változásai szócikk változásai RSS útmutató homokozó írott és íratlan szabályok belépés és regisztráció közreműködők fórum. Nettó jelenérték. A nettó jelenérték azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő pénzáramot diszkontált összegből levonva a kezdődő pénzáramot mekkora nettó jövedelem képződik. NPV= -CO+£ ct /(1+r) t A nettó jelenérték szabály esetén azok a beruházások fogadhatók el, amelyek nettó.

Jelenérték, nettó jelenérték, belsö megtérülési ráta

» Nettó jelenérték (NPV) és jövedelmezőségi index (PI) Kezdeti adatok. Leszámítolási kamatláb % Lásd még: Belső megtérülési ráta (IRR) Súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) Időszak: Év (s) Év Befizetés Kezdeti beruházás/ Kifizetés Nettó pénzforgalom Diszkontált pénzforgalom. Nettó jelenérték Összehasonlíthatóvá tenni az egyes befektetési lehetőségeket: ez a nettó jelenérték számítás célja. Egy későbbi időpontban esedékes készpénzkifizetés most éppen annyit ér, mint amennyit ma be kellene fektetnünk ahhoz, hogy később a hozamokkal együtt éppen a jövőben esedékes összeget vehessük fel

Nettó pénzáramok átlaga Megtérülési id ő = ARR 1 Megtérülés gyakorisága = Megtérülés i id ő Üzemelteté si id ő Dinamikus beruházás gazdaságossági számítások: Nettó jelenérték ∑( ) = + = T t 0 t t 1 r C NPV 30000Bels ő megtérülési ráta: ( ) 0 1 IRR T C t 0 t t = + ∑ = Jövedelmez őségi index: 0 T t 1 t t C. • A nettó jelenérték kiszámításának a képlete: • csak abban az esetben használható, ha a befektetett összeget egy összegben és azonnal kifizetjük • egyéb esetekben: a hozamok együttes jelenértékéb ől kivonjuk a ráfordítások együttes jelenértéké

Nettó jelenérték - Ecopédi

Útmutató a nettó jelenérték-képlethez. Itt megtanuljuk, hogyan lehet a nettó jelenértéket kiszámítani példákkal és letölthető Excel sablonnal Nettó jelenérték (Net Present Value=NPV): kiszámításakor arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi lesz a hasznom a beruházásomon, ezért az előző pontban kiszámított Jelenértékből (PV) kivonom a ráfordítások összegét (anyagköltség, bérköltség, rezsiköltség, vásárlási ár stb.) A Pénzügyi nettó jelenérték mellett a FNPV más jelentéssel is bír. Ezek a bal oldalon vannak felsorolva. Görgessen le és kattintson az egyesek megtekintéséhez. A (z) FNPV összes jelentését kérjük, kattintson a Több gombra. Ha meglátogatja az angol verziót, és szeretné megtekinteni a Pénzügyi nettó jelenérték.

A Nettó jelenérték mellett a NPV más jelentéssel is bír. Ezek a bal oldalon vannak felsorolva. Görgessen le és kattintson az egyesek megtekintéséhez. A (z) NPV összes jelentését kérjük, kattintson a Több gombra. Ha meglátogatja az angol verziót, és szeretné megtekinteni a Nettó jelenérték definícióit más nyelveken. A nettó jelenérték kiszámításához a várható pénzáramlások és a tőke alternatívaköltségének adataira van szükség. S bár néha nehéz megbecsülni a jövőbeli cash flow-t, és a tőkeköltség is okozhat fejtörést, a módszerrel pontosabb és megbízhatóbb eredm

* Nettó jelenérték (Gazdaság) - Meghatározás - Online Lexiko

Nettó jelenérték NPV = -C 0 + össz C t × [ 1/(1+r) t]] / C 0. ha az NPV > 0, akkor érdemes megvalósítani; ha az NPV = 0, akkor megvalósítható; ha az NPV < 0, akkor nem szabad megvalósítani a beruházást; Jövedelmezőségi index PI = [össz C t × [ 1/(1+r) t]] / C 0. ha a PI > 0, akkor érdemes megvalósítani; ha a PI = 0, akkor. Bruttó Nettó árak számításához kalkulátorok, oda és vissza. Mint azt tudjuk, némileg különbözik ez a számítás a százalékszámításhoz képest. A kérdést így kell feltenni a bruttó ár kalkulálásánál: Mennyi a bruttó azon része, az áfa része, amellyel csökkentve a bruttó árat, megkapjuk az ár nettó értékét? Az áfát mindenkor a nettó árból számítjuk. A belső megtérülési ráta (irr) az egyik olyan döntési módszer, amelyet a pénzügyi menedzserek a tőkeköltségvetési projekt értékelése során használnak Kamatos kamat kalkulátor kell ha a számításban az alaptőke kamatfizetési periódusonként - évente, havonta, naponta... - nő a kamat összegével. Bonyolult képlete van, de itt az online kamatos kamat számítás kalkulátor! Írd be a forrásadatokat és csak egy kattintás a Számolj! gombon :-) A kamatos kamatszámítás kalkulátor online érhető el, használd számításaid. A nettó jelenértéket úgy kapjuk meg, hogy a beruházás teljes élettartama során képződő pénzáramlások jelenérték-összegéből levonjuk a kezdő pénzkiadás összegét. A beruházás nettó jelenértéke azt mutatja meg, hogy mennyivel változik a vállalkozás értéke a beruházás elfogadásának következtében

Nettó jelenérték Econom

PPT - ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT

I.1. Nettó jelenérték mutató A nettó jelenérték mutató közgazdasági jelentésével, elvi alapjaival már megismerkedtünk. Tudjuk, hogy a tőke költsége feletti teljesítményt, az értékteremtést, a hozzáadott értéket jelenti. Számításakor minden jövőbeli várható pénzáramot el kell osztanunk (diszkontálnun A beruházás vagy befektetés akkor nyereséges, ha a nettó jelenérték nagyobb mint 1, vagy ha a tőke alternatív költsége kisebb, mint a befektetés belső megtérülési rátája. A megtérülés kalkulátor jellemzői: a megtérülés három fajta változatban tervezhető Nettó jelenérték (Net Present Value - NPV) A kiadvány megtekintéséhez regisztráljon és lépjen be! Regisztráció és belépés után 30 percig előfizetés nélkül olvashatja a kiválasztott művet, majd 6 és 12 hónapos előfizetéseink közül választhat A nettó jelenérték; A vagyontárgyak értékelése a beruházás figyelembevételével; A nettó jelenérték. 5.4. A nettó jelenérték döntési kritérium 107 5.5. A végérték koncepciója 109 5.6. A korrigált jelenérték 110 5.7. Példák a pénz időértékének illusztrálására 111 6. A tőkeértékelés általános eljárása és különös esetei 115 6.1. Az érték fogalmához 117 6.2. Az értékelés általános elvei 119 6.3

Együtt a pénzáramlással: A nettó jelenérték és a belső

Jelenérték - Wikipédi

A nettó jelenérték és a belső megtérülési ráta egyaránt a diszkontált cash flow-k módszerei, így azt mondhatjuk, hogy mindkettő figyelembe veszi a pénz időértékét. Hasonlóképpen, a két módszer figyelembe veszi az összes cash flow-t a projekt időtartama alatt A nettó jelenérték módszerével kapott eredmény. nettó jelenérték módszer [net present value method] A diszkontált cash flow elemzésben használt módszer, amellyel meghatározzák (kiszámítják vagy akár matematikailag modellezik) azt az összeget, ami a ki és beáramló pénzfolyamok jelenértékei között fennáll

A pénz időértéke: jelenérték, jövőérték Deák István

 1. nettó jelenérték fogalma, • a projekt ütemezés lehetséges céljai. 2.-3. A második és harmadik fejezetben áttekintjük a(z) - elsısorban nemzetközi - szakirodalom korábbi eredményeit, • a reguláris modelleket, • irreguláris modelleket, • az er ıforráskorlátos
 2. t a piaci kamatláb, kizárólag akkor nyereséges a vállalat
 3. A nettó jelenérték módszere szerint ebben az esetben az orvosi pályát kell választanunk, mert adott diszkontráta mellett annak nagyobb a nettó jelenértéke. A gyakorlatban a nettó jelenérték vizsgálatára - éppen a diszkontráta kiválasztásának nehézségei miatt - csak ritkán kerül sor
 4. t a nettó jelenérték mutató
 5. Ha viszont van elég pénzünk, akkor közgazdaságilag (nettó jelenérték-számítással) jobb döntés az öt év múlva esedékes adósságrendezést választani. Hiszen ha van ma egymillió forintunk, akkor találunk olyan befektetési lehetőséget, amellyel betehetjük a pénzt a 4,95 százalékot hozó MÁP Pluszba
 6. d az eszköz,

a második lépésben az optimális időtartamot feltételként kezelve megoldjuk a nettó jelenérték maxima-lizálási problémát minimális időtartamú erőforrás-korlátos ütemezések halmazán. A probléma NP-hard jellege miatt az egzakt megoldás elfogadható idő alatt csak kisméretű projektek esetében képzelhető el A nettó jelenérték azonban három érdemi torzító hatás következményeit viselheti magán, ezért nem alkalmas rangsorképzésre. A torzító hatásoktól való megtisztítás révén képződő nettó jelenérték ráta viszont (azonos kalkulatív kamatláb mellett) ugyanahhoz a rangsorhoz vezet, mint a belső kamatláb A nettó jelenérték mint várható gazdasági profit . A kiadvány megtekintéséhez regisztráljon és lépjen be!* Regisztráció és belépés után 30 percig előfizetés nélkül olvashatja a kiválasztott művet, majd 6 és 12 hónapos előfizetéseink közül választhat Nettó Jelenérték Net Present Value Megmutatja, hogy az adott beruházás végrehajtása mekkora változást okoz a vállalat tulajdonosainak vagyonában. Számítása: Előnye: • minden fontos információt figyelembe vesz • közvetlen összefüggésben van a legtöbb vállalat stratégiai céljáva

A projektmenedzsment aktuális kérdései, trendjei

Video: 3. A befektetés nettó jelenértéke Pénziránytű Alapítván

A nettó jelenérték egyaránt jól ismert kategóriája a gazdálkodástani irodalomnak és a gazdálkodási gyakorlatnak. A tartalmi alapkérdések mindmáig tisztázatlanok Beláttuk először, hogy a nettó jelenérték-számítás szerves részét képezi a Genezisnek. Felismertük, hogy Ézsau preferenciái olyan szokatlanok, hogy még ilyen irracionálisnak tűnő lépéseket is kiválthatnak. Ézsau tehát pont ellentétes jellem Jákobbal, a racionális befektetővel

* Nettó - Gazdaság - Online Lexiko

Az elemzőcég egy érzékenységvizsgálatot is közzétett, amiben az egyik szélsőérték az, ha 0,5 százalékos növekedési ütemmel és 12 százalékos WACC-kel számolnak, akkor 793 forintos nettó jelenérték adódik, ami még mindig 55 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár, a másik szélsőérték pedig az, ha 2 százalékos hosszú távú növekedési ütemmel és 8. A valós érték a kockázati kamatfelárak növekedése miatt várhatóan kisebb lesz, mint az eddigi könyv szerinti érték, azért a hitelen veszteséget kell elszámolni. Ebben a veszteségben nemcsak a nettó jelenérték változás hatása, hanem a piaci hozamnövekedés hatása is megjelenik

A nettó jelenérték módszer a befektetés értékét méri a pénz időértékének figyelembevételével. A befektetés nettó jelenértéke egy olyan algebrai képlet, amely figyelembe veszi a jelenlegi cash flow-k időzítését és a diszkontrátát - azaz azt a rátát, amely hasonló kockázattal járó befektetésnél kereshet - a. Kulcs különbség - jelenérték vs nettó jelenérték A jelenérték és a nettó jelenérték ugyanazon koncepció körül forog és a nettó jelenérték értelmezhető a jelenérték kiterjesztése. Az infláció hatásai csökkentik az alapok értékét; így a jelenlegi érté Nettó jelenérték (NPV) Tőkeköltség. YTM. Lejáratig számított hozam (YTM) Súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) CAPM. Tőkeárképzési modell (CAPM) Mérés és átváltás. XIV

Jelen és jövőérték számítás: mennyit ér egy mai forint a

A nettó jelenérték kiszámításához a várható pénzáramlások és a tőke alternatívaköltségének adataira van szükség. S bár néha nehéz megbecsülni a jövőbeli cash flow-t, és a tőkeköltség is okozhat fejtörést, a módszerrel pontosabb és megbízhatóbb eredményhez juthat a leendő beruházó 5. Nettó bevétel (=4+3-1-2) 6. Pénzügyi nettó jelenérték . A táblázatba minden értéket pozitív előjellel kell beírni és a 6. sor kiszámítási képlete a következő: pénzügyi nettó jelenérték = nettó bevétel / (1+0,05)n. 6. A megítélhet. ő. támogatási összeg kiszámítása . Ha a . pénzügyi nettó jelenérték. Nettó jelenérték Beruházás ok értékelése során gyakran alkalmazott különbség jellegű mutató, ami azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő pénzáramok diszkont ált összegéből levonva a kezdő pénzáramot, mekkora nettó jövedele

A nettó jelenérték maximalizálása az er ıforráskorlátos projekt ütemezés során - egy új harmónia keres ı heurisztika DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezet ık: Dr. Csébfalvi Anikó, CSc, PhD Dr. Csébfalvi György, CSc Pécs, 201 A nettó jelenérték számításhoz a minden negyedév első hónapjának első munkanapján az Államadósság Kezelő Központ Rt. által, a Pénzügyminisztérium honlapján közölt, havi bontású 35 éves időszakra kiterjedő hozamgörbét kell használni. Amennyiben az Áht. 22 Ennek érdekében a 2020-ban, 2025-ben és 2030-ban megvalósítandó beruházásokat egyrészről mini projektként, másrészről rendszerbe foglalva kezeljük, és számoljuk minden egyes esetben az adott technológiai beruházás nettó jelenértékét, megtérülését, valamint különböző szcenáriók mentén érzékenység vizsgálat. A nettó jelenérték dinamikus mutatószám, tehát figyelembe veszi az idotényezo szerepét is. Azt fejezi ki, hogy mekkora a nettó jövedelem, ha a beruházás teljes élettartama alatt képzodo pénzáramok diszkontált összegébol levonjuk a kezdo pénzáramot

Nettó jelenérték: Segítségével meghatározható, hogy mennyi vagyonnövekmény érhető el az időt figyelembe véve. A beruházás működése folyamán keletkező pénzáramok diszkontált összegéből levonva a kezdeti befektetések diszkontált összegét, megkapjuk a vállalkozás, vagy projekt nettó jelenértékét A kötvény kibocsátásával és értékesítésével az adós beruházási célok finanszírozására, általában hosszúlejáratú pénzügyi kötelezettséget vállal, s ennek eredményeképp likvid pénzeszközökhöz jut. Ez a kötelezettség a kötvényen feltüntetett összeg (névérték), a meghatározott kamat, és az egyéb vállalt szolgáltatások megjelölt időben és módon. K. Nettó pénz vagy pénzáram, mely a vállalkozás operatív, beruházási vagy finanszírozási tevékenységeiből származik. 4. Pénzforgalom (Cash-flow) L. A kereskedő árbevétele mínusz az eladott áruk beszerzési értéke. 14. Árrés (Margin) 10 Pénzügyek -Alapok (Pénzügyi TOTÓ) M

Jelenérték-számítás - e-learning

Beruházás megtérűlés tervező Excel sablon - Fodor TamásÜzemtan IModern vállalati pénzügyek | Digitális Tankönyvtár

Példa nettó jelenérték-számításra Összesen: 20 pont . Egy önkormányzat által alapított gazdálkodó szervezet gépek beszerzéséről dönt. A gépek beszerzési ára 79 000 E Ft, a szállítás, üzembe helyezés becsült költsége 9 000 E Ft. Várható éves értékesítés 30 000 db termék.. A következő címkéjű bejegyzések mutatása: pénz. Összes bejegyzés megjelenítése. 2015. február 25., szerda. Money, money, money delegálás folyamatok Gordon Ramsay hatékonyság Hegyestű idő időtervezés igényfelmérés irányítás vagy menedzselés jelen A belső megtérülési ráta (IRR)ami nagyon fontos mutató a befektető munkájában. IRR számítás azt mutatja, milyen minimális százalékos számítási építhető be a számítás a beavatkozások hatékonyságát, és a nettó jelenérték (NPV) a projekt meg kell egyeznie a 0 Nettó jelenérték = NPV 54 Évi költségegyenérték 56 Belső kamatláb = IRR 58 Diszkontált jövedelem haszon/költség rátája 59 A növekmény B/C ráták elemzése 60 Az értékelési kritériumok összehasonlítása 61. negatív nettó jelenérték beruházás is elfogadhatóvá válik, ha pedig túl rövid, akkor néhány ű pozitív nettó jelenértékű programot is el fogunk vetni. Sok, a megtérülési szabályt használó vállalat találomra választja ki a maximális megtérülési időt

 • Damon wayans imdb.
 • Rock band 3 song list.
 • Oli sykes instagram.
 • Harc a másodpercekért.
 • Gerrard steven.
 • Tata autó vélemények.
 • Semmering bahn.
 • Star trek időutazás.
 • Kerekmese krokodil.
 • Válás alatt új kapcsolat.
 • Balatoni panorámás építési telek.
 • Nj szavak.
 • Sam heughan budapesten.
 • Észak karolina városai.
 • Galandféreg kutyában.
 • Nashville térkép.
 • Barcás képek.
 • Az én kis családom magyar felirattal.
 • Gyermek önvédelmi sport.
 • Legmagasabb ausztrál eukaliptusz fa.
 • Dubaj közelgő események.
 • 1943 január.
 • Latin táncruhák.
 • Wot tundra exe.
 • Columbus christopher.
 • Képző és iparművészeti lektorátus szentendre.
 • Integrált kockázatkezelési rendszer.
 • Meddig harapdál a kiskutya.
 • Lunda mese.
 • African tarantula.
 • Fw 190 magyar.
 • Spanyol ideiglenes rendszám.
 • Seattle seahawks shop.
 • Újszülött macska.
 • Magyar paródiák.
 • Buek kepek.
 • Láb mozgáskényszer.
 • Metil izocianát hatása.
 • Fahéj napi adag.
 • Fizetések magyarországon szakmánként.
 • Fáklya hadművelet.